Ghareb Nawaz 806th Urs – Garip Navaz’ın 806. Şeb-i Arus’u

“Irmak akarken zaman zaman gürültü çıkarır ve zaman zaman etrafını zorlar. Ancak sonunda denize kavuşarak sükunete erişir. Allahü tealanın rızasına kavuşmak arzusu ile yanan kimseninde hali böyledir.”

Hindistan’in büyük velisi Hasan bin Gıyasuddin, lakabı Muinuddin bir diğer adı ise “Garip Navaz”(Gariplerin hamisi). Horosan’da doğmuş, büyümüş ve sevgilisine kavuştuğu anı Hindistan’ın Ecmir(Ajmer) şehrinde yaşamıştır. Kendisi hakikaten Allah dostuydu. Güneş gibi herkesi faydalandıran bir davranış içinde toprağın herkesi kabul etmesi gibi misafirperverdi. Allahü tealanın bütün kullarına nehirler gibi yardım ederdi. Allah’ı ibadetler içinde en çok razı eden ibadet zayıf ve mazlumları sevindirmek ve rahatlatmaktır. İhtiyaç sahibini hayal kırıklığına uğratmayan kimse hakiki derviştir.

Genç yaşta anne ve babasını uğurlayan Muinuddin’e babasından miras bir bağ düşer. Bir gün bağ ile uğraşırken İbrahim Kunduzi adlı bir veli oradan geçiyordur. Kalkar ve hürmet gösterir bağa davet eder ve üzüm ikram eder. Ancak veli üzume rağbet etmez ve koynunda bir parça kuru ekmek çıkarır. Dişiyle biraz koparır ve genç Muinuddin’e yedirir. Ekmeği yer yemez kalbinde bir nur belirir. Ve yolculuğu başlar…

Horosan, Semerkand ve Irak yolu üzerindeyken Harun kasabasında zamanın önemli velisi Osman Haruni hazretlerini tanır ve talebesi olur. Yirmi yıl hocasının hizmet ve sohbetinde olup tasavvufta yükselir. Yolculuğu sırasında birçok veli ve mürşid-i kamil ile tanışarak sohbetlerinde bulunur ve feyz alır. Hocasından işittiği ve aktardığı şu şekilde idi : Bir kimsede şu üç haslet bulunursa, o kimse Allahu Tealanın dostudur, sevgili kuludur. Birincisi; cömertliktir, çünkü cömertlik bir deryadır. İkincisi, şefkattir. Şefkat, güneş gibi aydınlatıcıdır. Üçüncüsü, tevazudur. Tevazu, toprak gibidir. Toprakta gül biter…Derviş o kimsedir ki, kendisine ihtiyacını söyleyen kimseyi mahrum etmez, ihtiyaçlarını karşılar.

”Awwal sakhawate chun sakhawate dariya, dom shafqat-e chun shafqat-e aftab, sıwam tawazo-e chun tawazo-e-zameen”(river like generosity; sun like affection, earth like hospitality)
”Dar mandgaan ra fariyad raseedan wa haajat-e-baichaargaan ra rawa kardan wa gursingaan ra sair gardaneedan”(redress the mistery of those in distress, to fulfil the needs of the helpless and to feed the hungry)

Mübarek nazarları kime tesadüf etse, doğru yola kavuşurdu. Medine-i Münevverede peygamber efendimize yaptığı ziyaret sırasında aldığı işaret ile Hindistan yolunu tutmuştur. Hindistan’da İslamiyet onun hizmetleriyle yayılmıştır. Muinuddin-i Çeşti hazretleri Çeşti kolunun imamı sayılır.

Zamanın kutbu Hz. Pir Abdûlkadir Geylani (ks) ile yolu kesişmiştir. Geylani Hz.’nin ‘“Şu ayağım, bütün velilerin boynu üzeredir”  sözünü duyar duymaz boynunu uzattığı bilinir. Bir gün Mescid-i Nebide iken Peygamber efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V)’ın türbesinden ”Muinuddin’i çağırın” diye bir ses işitildi. Türbedar kalabalığa seslendi ve bir çok Muinuddin olduğunu farkedip söyleyince içerden ”Muinuddin-i Çeşti’yi çağırın” diye ses geldi. Ağlayarak ve bu bambaşka halle yaklaşıp edeple durdu. ”Ey Kutb-ı meşayıh içeriye gel” sesini duyunca yaklaştı ve peygamberimiz Muhammed (S.A.V)’ ı görmekle şereflendi. Peygamber efendimizden bu görüşme sırasında bir ”Nar” aldı. Ve o nara bakarken Hindistanda gideceği yerin bütün ayrıntılarını dinledi ve anladı…

Peygamber efendimizin neslinden olup seyyiddir.

”Tut benim zayıf elimden Muinuddin!
Sensiz kimsesiz gönüllerin sığınağı ey Muinuddin
Hace Usman hakkı için lutfu keremle nazar et
ki ben(senin) dergahının yolunun gedasıyım Muinuddin”

”Bagır dast-e man-e natawan Moinuddin
Tu-i panah-e dil-e bekasan Moinuddin
Tufayl-e Khwaja Usman nigah-e lutf-o karam,
ke man gada-ye rah-e astan Moinuddin”

Çeştiyye’de kabir ziyaretleri ve özellikle geçmiş evliyaların âlem-i cemale göçtükleri tarihte yapılan “urs” merasimleri önemli bir yer teşkil etmektedir.

Hz.Garip Navaz 806.Şeb-i Arus Programı

14 Mart Bayrak Seremonisi
19 Mart Cennet Kapısının açılışı (Jannatı Darwaza)
23 Mart Cuma Namazı
24 Mart Şeb-i Arus duası ve Cennet Kapısının kapanışı
25 Mart Bara Qulday

Kaynak:
”Hindistan Evliyaları”
2018 Hindistan Ceşti turu not ve fotoğraflarım

İlgili linkler:

http://www.sabahulkesi.com/
http://www.geylanivakfi.com/

Alper Akçay, 2018